Kalendarz Imprez

 2019kalendarzimprezOJ


 

• Zimowy Turniej Szachowy- zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego 2020 r.

13 lutego (czwartek) 2020 r. 
- uczniowie klas VII-VIII PSP w godz. 10:00-12:30,
- uczniowie klas IV-VI PSP w godz. 12:45-14:15,
- uczniowie klas I-III PSP w godz. 14:30-16:00;

- Regulamin i Karta zgłoszenia.

Zimowy Turniej Tenisa Stołowego - zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego 2020 r.

14 lutego (piątek) 2020 r. 
- uczniowie klas I-III oraz IV-VI PSP w godz. 10:00-12:00 w kategoriach z podziałem na dziewczęta i chłopców,
- uczniowie klas VII-VIII PSP w godz. 12:15-13:30 w kategoriach z podziałem na dziewczęta i chłopców;

- Regulamin i Karta zgłoszenia.

• 12. Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej- zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego 2020 r.

6 marca (piątek) 2020 r. - godzina rozpoczęcia zostanie ustalona po wpłynięciu zgłoszeń

Regulamin i Karta zgłoszenia,
Oświadczenia (wymagane!) i Klauzula informacyjna.

• KONKURS na plakat promujący optymizm

zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca (wtorek) 2020 r. 

- Regulamin,
- Karta zgłoszenia.

• 17. Przegląd Kabaretów Szkolnych- zgłoszenia przyjmujemy do 6 marca 2020 r.

20 marca (piątek) 2020 r. - godzina rozpoczęcia zostanie ustalona po wpłynięciu zgłoszeń

- Regulamin i Karta zgłoszenia,
- Oświadczenia (wymagane!) i Klauzula informacyjna.

• 16. Festiwal Zespołów Artystycznych Przedszkoli- zgłoszenia przyjmujemy do 18 marca 2020 r.

1 kwietnia (środa) 2020 r. - rozpoczęcie o godz. 9:30

- Regulamin i Karta zgłoszenia.

 

*program do odczytu formatu PDF.